Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah insurans kesihatan adalah insurans yang meliputi seluruh atau sebahagian daripada Risiko seseorang menanggung perbelanjaan perubatan, menyebarkan Risiko ke atas sebilangan besar Orang. Dengan menganggarkan Risiko keseluruhan perbelanjaan penjagaan kesihatan dan sistem kesihatan lebih Pool Risiko, penanggung insurans boleh membangunkan Struktur Kewangan rutin, seperti Premium Bulanan atau cukai gaji, untuk menyediakan wang untuk membayar faedah penjagaan kesihatan yang dinyatakan dalam insurans perjanjian. Manfaat yang Ditadbir oleh Pertubuhan Pusat seperti agensi kerajaan, perniagaan swasta, atau tidak untuk keuntungan entiti. Menurut Persatuan Health Insurance of America, insurans kesihatan ditakrifkan sebagai "perlindungan yang memperuntukkan pembayaran manfaat akibat daripada penyakit atau kecederaan. Ia termasuk insurans untuk kerugian daripada kemalangan, perbelanjaan perubatan, hilang upaya, atau kematian akibat kemalangan dan putus" (ms. 225). Polisi insurans kesihatan adalah kontrak di antara penyedia insurans (mis syarikat insurans atau kerajaan) dan individu atau penaja / beliau (mis majikan atau Pertubuhan Masyarakat). kontrak boleh diperbaharui (mis setiap tahun, Bulanan) atau sepanjang hayat dalam kes insurans persendirian, atau menjadi mandatori untuk semua Citizens dalam hal rancangan negara.

Jenis dan jumlah kos penjagaan kesihatan yang akan diliputi oleh pembekal insurans kesihatan dinyatakan secara bertulis, dalam kontrak ahli atau "Keterangan Perlindungan" Buku kecil untuk insurans persendirian, atau dalam polisi kesihatan kebangsaan untuk insurans awam. Polisi insurans kesihatan adalah (US tertentu) yang disediakan oleh pelan ERISA dibiayai sendiri majikan yang ditaja. Syarikat itu biasanya mengiklankan bahawa mereka mempunyai salah satu daripada syarikat-syarikat insurans yang besar. Walau bagaimanapun, dalam kes ERISA, bahawa syarikat insurans "tidak terlibat dalam perbuatan Insurans", mereka hanya mentadbirkannya. Oleh itu, ERISA rancangan tidak tertakluk kepada undang-undang negeri. rancangan ERISA ditadbir oleh undang-undang Persekutuan di bawah bidang kuasa Jabatan Buruh AS (USDOL). Manfaat tertentu atau butiran liputan terdapat dalam Penerangan Plan Ringkasan (SPD). Rayuan mesti melalui syarikat insurans, kemudian kepada majikan Pelan Fiduciary. Jika masih diperlukan, keputusan Fiduciary boleh dibawa ke USDOL untuk mengkaji semula pematuhan ERISA, dan kemudian memfailkan saman di Mahkamah Persekutuan. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Komentar

Postingan Populer